Saturday, March 19, 2022

Serrania de la Lindosa Colombia South America Rock Art Wall Painting Section Deciphered as a Sky Map of the Southern Stars ca. 3000 B.C.

At CNN, Katie Hunt this month in her article
Controversial rock art may depict extinct giants of the ice age
featured a section of the rock art wall paintings of Serrania de la Lindosa
in the Colombian Amazon rainforest,
an image of which section of rock art can be found at:

https://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/220307082103-01-rock-art-colombia-scn-exlarge-169.jpg

We have deciphered that particular section of the wall painting below, finding it to be astronomical in nature and -- via the painted figures -- to depict the starry sky of the night as a sky map of the southern stars as seen from the wall painting Colombian location. 

Below is our decipherment, comparing the wall painting to what we allege are the comparable stars depicted, as shown by our clip of the comparable heavens using Starry Night Pro astronomy software (click on the image for a larger graphic);

In our opinion, the alleged age of the wall painting(s) by mainstream academia as being more than 12000 years old is extremely doubtful, expecially since the stars of Sagittarius seem to be clearly depicted as a horse-mounted rider, which is a much more recent rendering of the stars of that stellar constellation.

Based upon the wall painting's portrayal of the southern stars with Crux at the approximate horizontal middle of the painting, and taking into account the scope of the painting as running from approximately Canis Major on the left to Sagittarius and Scorpio on the right, which latter approximately mark the Autumn Equinox ca. 3000 B.C., we consider a date in that much later ambit to be far more likely.

Please note: the label for the stars of Ophiuchus was inadvertently pushed upward when adding text to the image. It should be lower to the right below Scorpius, where there is a large head profile. It will be corrected when we can get back to image work.

Tuesday, February 15, 2022

Zinātnes pētījumi un mēmu un memētikas loma: kas nosaka patieso patiesību? Science Research and the Role of Memes and Memetics : What Defines the Real Truth? Google Translate Latvian Translation of the English Language Original

Some years ago, Google Translate translations of text in blog postings were at best "moderately useful", but required substantial manual editing to obtain sufficient accuracy. Accordingly, it occurred to us recently that we should look anew at Google Translate translations of our materials for the two languages other than English that we ourselves speak fluently, German and Latvian.

The following translations (one here and one in the previous posting) are thus samples of Google Translate today, that we hope are representative for other languages as well. The translations are stunningly good, providing very useful results, but with a few exceptions, that in part surely depend on the writing clarity or unclarity of the original text.

One practical feature of Google Translate translations that we like is also that, when the reader hovers the mouse over a Google Translate translation of online material, the original text of the sentence underneath the mouse is shown in a text box. Try it out.

Below is the Google Translate Latvian translation, without substantial subsequent editing [minor edits in brackets], of Science Research and the Role of Memes and Memetics : What Defines the Real Truth? with that title translated by Google Translate into Latvian as Zinātnes pētījumi un mēmu un memētikas loma: kas nosaka patieso patiesību?

"Būdams Stanfordas Universitātes Juridiskās fakultātes absolvents, pašreizējais autors ar prieku lasīja žurnālā Scientific American pie Science Research Needs an Overhaul, ka Džons PA Joannidis pirms dažiem gadiem līdzdibināja jaunu centru Stanfordas Universitātē ar nosaukumu METRICS ("Meta-pētniecība". Inovāciju centrs Stanfordā ), lai risinātu dārgo problēmu, ka liela daļa galveno pētījumu tiek izšķiesti.

Ioannidis atsaucas uz vadošo medicīnas periodisko izdevumu The Lancet, kas apgalvo, ka šie "atkritumi" attiecas pat uz 85% medicīnas pētījumu, tā saukto "cieto" zinātni.

Cik slikti tad ir lietas mīkstajās zinātnēs, kur pierādījumu standarts, iespējams, ir zemāks nekā medicīniskajos pētījumos?

Ioannidis raksta, ka METRICS centrs:

"Mēģināsim izpētīt pētniecības praksi un to, kā to var optimizēt. Tajā tiks pārbaudīti labākie līdzekļi pētniecības protokolu un programmu izstrādei, lai nodrošinātu, ka rezultāti nav strupceļi, bet gan bruģē ceļu uz priekšu. Dariet to, izpētot, kādi ir labākie veidi, kā padarīt zinātnisko izpēti uzticamāku un efektīvāku .

Mēs ar entuziasmu atzinīgi vērtējam šo attīstību.

Mēs gadiem ilgi esam saskārušies ar lētticīgiem, neinformētiem un [pašpārliecinātiem] cilvēkiem gan zinātnē, gan ārpus tās, kas sludina galveno ideju un pētniecības metožu gandrīz nekļūdīgumu, un mums patiešām ir maz pacietības pret šādām muļķībām.

Paši mācīdami pētniecību universitātes līmenī, no pieredzes zinām, ka patiesība ir tieši pretēja tam, ko apgalvo zinātne...

un patiesība ir tāda, ka liela daļa no tā, kas tiek pētīts zinātnē, un tas ir salīdzinošais pārskats, kas publicēts šo pētījumu rezultātā, ir dārga laika izšķiešana un bieži vien virza zinātni nepareizā virzienā. Salīdzinošās pārskatīšanas process daļēji ir paredzēts, lai izpūstu valdošo iestāžu spalvas. "Patiesība" ir sekundāra lieta.

Viens no galvenajiem iemesliem šīm "zinātniskās izpētes" muļķībām, kā mēs esam vairākkārt rakstījuši, ir tas, ka zinātne pagātnē galvenokārt bija "balstīta uz autoritātēm", t.i., nevis "kas", bet gan "kurš" nosaka patiesību zinātnē, un šī novecojusi prakse ir radījusi milzīgas kļūdas. Pirms modernā laikmeta rītausmas "uz autoritātēm balstīta" zinātne bija nepieciešama, jo autoritātes bija galvenā zināšanu krātuve. Bet mūsdienu laikmetā tas ir ļoti mainījies.

Paskatieties uz COVID-19 koronavīrusa pandēmiju, kurā, neraugoties uz varonīgajiem centieniem, pēdējos divos gados ir bijušas grūtības iedibinātajām zinātnēm. "Zinātnei" vajadzēja būt labāk sagatavotai pandēmijai, nekā tā bija. Kāpēc tā nebija?

Zinātnes fokusa maiņa ir absolūti nepieciešama. Pagātnē dominējošie standarti, kad zinātnē valdīja tā sauktās "autoritātes", pašlaik mūsu digitālajā laikmetā bieži vien ir nevietā, kad ikviens, kas vēlas, tiešsaistē var meklēt gandrīz visu, ko vēlas. Pēdējā analīzē viena autoritāte šodien ir tikai vēl viens viedoklis. Lai nodrošinātu drošāku cilvēka nākotni, rītdienas zinātnei ir jābalstās uz zināmiem faktiem, nevis uz zināmām autoritātēm.

Mūsu digitālajā laikmetā galvenā prioritāte ir jāpiešķir "uz pierādījumiem balstītai izpētei".

No novecojušiem mēmiem ir lēnām jāatsakās.

Bet kas ir mēmes ?

Mēms ir termins, ko ieviesis Ričards Dokinss, Oksfordas universitātes Anglijā emeritētais profesors sabiedrības izpratnes jautājumos par zinātni.

Mēmas parasti tiek definētas kā "atkārtotas idejas, simboli vai prakse".

Mēs uzskatām, ka mēmi apraksta galvenās zinātnes stāvokli jebkurā laikā un izskaidro daudzas tās novirzes. Mēmas darbojas kā vīrusi (vai gēni).

Mēma Vikipēdijā ir definēta kā:

""[Ideja, uzvedība vai stils, kas kultūras ietvaros izplatās no cilvēka uz cilvēku. "Mēma darbojas kā kultūras ideju, simbolu vai prakses vienība, ko var pārnest no viena prāta uz otru, izmantojot rakstīšanu, runu, žestus, rituālus vai citas atdarināmas parādības ar atdarinātu tēmu. Koncepcijas atbalstītāji uzskata, ka mēmes ir kultūras analogi gēniem, jo ​​tie paši replikējas, mutē un reaģē uz selektīvu spiedienu... Vārdu mēms ieviesa britu evolūcijas biologs Ričards Dokinss [Richard Dawkins] ... kā jēdzienu diskusijām par evolūcijas principiem, izskaidrojot ideju izplatību un kultūras parādības. Mēmu piemēri, kas sniegti [izdevumā The Selfish Gene], ietvēra melodijas, īstās frāzes, modi un arku veidošanas tehnoloģiju."

Mūsuprāt, to, ko akadēmiskajā vidē parasti sauc par "domu skolu", precīzāk definē kā "mēmu", jo "domai" bieži nav nekā kopīga ar to. Drīzāk idejas, pareizi vai nepareizi, iesakņojas dažādās zinātnes disciplīnās un izplatās tā, it kā tām būtu sava dzīve. Tas pats attiecas uz politiku un reliģiju. Cilvēki tic lietām aiz ieraduma, nekam vairāk.

Patiesība nemaz nav problēma.

Drīzāk, kā rakstīts Wikipedia par Memetics

"Memētika ir garīgā satura teorija, kas balstīta uz analoģiju ar Darvina evolūciju... Piekritēji apraksta memetiku kā pieeju kultūras informācijas nodošanas evolūcijas modeļiem... Tāpat kā ģenētikā, īpaši Dokinsa [Dawkins] interpretācijā, mēma panākumi var būt tas ir saistīts ar tā ieguldījumu tās saimnieka efektivitātē."

Attiecīgi un pretēji priekšstatam, ka "patiesība" ir mērķis zinātnē vai citur, cilvēki tādējādi faktiski pieturas pie dotas idejas, domas skolas, kultūras prakses vai reliģijas , jo konkrētas mēmas piekritēji to uztver kā tādu, kas nodrošina tās turētājus tas mēms ar priekšrocībām. 

Šī būtiskā izpratne palīdz izskaidrot daudzas novirzes, kuras var atklāt zinātnē, jo, domājams, "racionālie" cilvēki stingri turas pie sen novecojušām idejām un veidiem, kā uz lietām skatīties, kas bieži ir pretrunā ar pieejamajiem pierādījumiem.

Mēs skatāmies uz pierādījumiem! 

Tas ir tas, kas nosaka mūsu darbu.


Wissenschaftsforschung und die Rolle von Memen und Memetik: Was definiert die wahre Wahrheit? A Stunningly Good Google Translate German Language Translation of Our Original English Language Posting

Some years ago, Google Translate translations of blog postings were at best "moderately useful", but required substantial manual editing to obtain sufficient accuracy. Accordingly, it occurred to us recently that we should look anew at Google Translate translations of blogpostings for the two languages other than English that we ourselves speak fluently, German and Latvian.

The following translations (one here and one in the posting following) are thus samples of Google Translate today, that we hope are representative for other languages as well. The translations are stunningly good, providing very useful results, but with a few exceptions, that in part surely depend on the writing clarity or unclarity of the original text.

One practical feature of Google Translate translations that we like is also that, when the reader hovers the mouse over a Google Translate translation of online material, the original text of the sentence underneath the mouse is shown in a text box. Try it out.

Below is the Google Translate German translation, without substantial subsequent editing [a few manual edits in brackets], of Science Research and the Role of Memes and Memetics : What Defines the Real Truth? with that title translated by Google Translate into German as Wissenschaftsforschung und die Rolle von Memen und Memetik: Was definiert die wahre Wahrheit? 

"Als Absolvent der juristischen Fakultät der Stanford University war der vorliegende Autor erfreut, im Scientific American at Science Research Needs an Overhaul zu lesen, dass John P.A. Ioannidis vor einigen Jahren ein neues Zentrum an der Stanford University namens METRICS ("the Meta-Research Innovation Center at Stanford") [etabliert hat], um das kostspielige Problem anzugehen, dass viel Mainstream-Forschung verschwendet wird.

Ioannidis zitiert die führende medizinische Zeitschrift The Lancet, die behauptet, dass diese „Verschwendung“ sogar für 85 % der medizinischen Forschung gilt, einer sogenannten „harten“ Wissenschaft.

Wie schlecht steht es dann in den Soft Sciences, wo der Beweisstandard wahrscheinlich niedriger ist als in der medizinischen Forschung?

Ioannidis schreibt, dass das METRICS-Zentrum:

„Ich werde versuchen, Forschungspraktiken zu untersuchen, und zu untersuchen wie diese optimiert werden können. Es wird die besten Mittel zur Gestaltung von Forschungsprotokollen und -agenden untersuchen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse keine Sackgassen sind, sondern vielmehr einen Weg nach vorne ebnen. Das Zentrum wird dies tun [...], indem Sie untersuchen, was die besten Möglichkeiten sind, um wissenschaftliche Untersuchungen zuverlässiger und effizienter zu gestalten."

Diese Entwicklung begrüßen wir ausdrücklich.

Wir sind seit Jahren mit leichtgläubigen, uninformierten und eigensinnigen Menschen innerhalb und außerhalb der Wissenschaft konfrontiert, die die nahezu Unfehlbarkeit von Mainstream-Ideen und Forschungsmethoden verkünden, und wir haben wirklich wenig Geduld für solche Torheiten.

Da wir selbst Forschung an der Universität gelehrt haben, wissen wir aus Erfahrung, dass genau das Gegenteil von dem gilt, was die Wissenschaft behauptet...

und wahr ist, dass viel von dem, was in der Wissenschaft erforscht wird, und das als Ergebnis dieser Forschung veröffentlichte Peer-Reviews eine kostspielige Zeitverschwendung sind und die Wissenschaft oft in die falsche Richtung führen. Der Peer-Review-Prozess existiert teilweise, um die Federn der amtierenden Behörden aufzuplustern. „Wahrheit“ ist Nebensache.

Ein Hauptgrund für diese Torheiten der „wissenschaftlichen Forschung“, wie wir immer wieder geschrieben haben, ist, dass die Wissenschaft in der Vergangenheit überwiegend „autoritätsbasiert“ war, dh nicht das „Was“, sondern das „Wer“. bestimmt die Wahrheit in der Wissenschaft, und diese veraltete Praxis hat zu massiven Fehlern geführt. Vor dem Anbruch der Moderne war eine „autoritätsbasierte“ Wissenschaft notwendig, da Autoritäten die wichtigsten Wissensspeicher waren. Aber das hat sich in der Neuzeit stark geändert.

Schauen Sie sich nur die COVID-19-Coronavirus-Pandemie an, bei der die etablierten Wissenschaften in den letzten zwei Jahren trotz heldenhafter Bemühungen ihre Schwierigkeiten hatten. Die „Wissenschaft“ hätte besser auf die Pandemie vorbereitet sein müssen, als sie es war. Warum nicht?

Eine Verschiebung des Fokus der Wissenschaft ist unbedingt erforderlich. Die vorherrschenden Standards der Vergangenheit, als sogenannte "Autoritäten" die Wissenschaft beherrschten, sind heute in unserem digitalen Zeitalter, in dem jeder, der will, fast alles, was er will, online nachschlagen kann, oft fehl am Platz. Letzten Endes ist eine Autorität heute nur noch eine Meinung. Um eine sicherere menschliche Zukunft zu gewährleisten, muss die Wissenschaft von morgen auf bekannten Tatsachen beruhen, nicht auf bekannten Autoritäten.

„Evidence-Based Research“ muss in unserem digitalen Zeitalter oberste Priorität haben.

Veraltete Memes müssen langsam aufgegeben werden.

Aber was sind Meme?

Meme ist ein Begriff, der von Richard Dawkins, emeritierter Professor für Public Understanding of Science an der Universität Oxford in England, geprägt wurde.

Meme werden allgemein als „ nachgebildete Ideen, Symbole oder Praktiken “ definiert.

Wir sehen Meme als Beschreibung des Standes der Mainstream-Wissenschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt und als Erklärung für viele ihrer Abweichungen. Meme verhalten sich wie Viren (oder Gene).

Ein Meme wird bei Wikipedia wie folgt definiert:

„“ [Ein]e Idee, Verhaltensweise oder Stilrichtung, die sich innerhalb einer Kultur von Person zu Person verbreitet.Ein Meme fungiert als eine Einheit, um kulturelle Ideen, Symbole oder Praktiken zu transportieren, die durch Schreiben, Sprache, Gesten, Rituale oder andere nachahmbare Phänomene mit einem nachgeahmten Thema von einem Geist zum anderen übertragen werden können. Befürworter des Konzepts betrachten Meme als kulturelle Analoga zu Genen, da sie sich selbst replizieren, mutieren und auf Selektionsdruck reagieren ... Das Wort Meme wurde vom britischen Evolutionsbiologen Richard Dawkins geprägt ... als Konzept zur Diskussion evolutionärer Prinzipien zur Erklärung der Verbreitung von Ideen und kulturelle Phänomene. Beispiele für Meme, die [in The Selfish Gene] gegeben wurden, waren Melodien, Schlagworte, Mode und die Technologie des Baus von Bögen."

Was in der Wissenschaft normalerweise als „Schule des Denkens“ bezeichnet wird, ist unserer Ansicht nach genauer als „Mem“ definiert, da „Denken“ oft nichts damit zu tun hat. Vielmehr verankern sich Ideen, zu Recht oder zu Unrecht, in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen und verbreiten sich, als hätten sie ein Eigenleben. Dasselbe gilt für Politik und Religion. Die Leute glauben Dinge aus Gewohnheit, mehr nicht.

Die Wahrheit ist überhaupt nicht das Problem.

Vielmehr, wie bei Wikipedia über Memetics geschrieben:

Memetik ist eine Theorie des mentalen Inhalts, die auf einer Analogie zur darwinistischen Evolution basiert.... Befürworter beschreiben die Memetik als eine Annäherung an evolutionäre Modelle der kulturellen Informationsübertragung auf seinen Beitrag zur Leistungsfähigkeit seines Gastgebers zurückzuführen sein."

Dementsprechend und im Gegensatz zu der Vorstellung, dass „Wahrheit“ das Ziel in der Wissenschaft oder anderswo ist, halten Menschen tatsächlich an einer bestimmten Idee, Denkschule, kulturellen Praxis oder Religion fest, [weil die Anhänger eines bestimmten Mems es als Vorteil für die Inhaber dieses Mems wahrnehmen.]. Dieses grundlegende Verständnis hilft, viele Abweichungen zu erklären, die in der Wissenschaft entdeckt werden können, wobei [angeblich] "rationale" Menschen an längst überholten Ideen und Sichtweisen festhalten, oft im Widerspruch zu den verfügbaren Beweisen.

Wir schauen auf die beweiskräftigen Beweise!

Das macht unsere Arbeit aus."

 

Saturday, February 12, 2022

The Ancient Stargazing Origins of Timekeeping and Navigation : Celestial Chronology, Land Survey, and Mapmaking (Cartography) by Astronomy

Prehistoric Mankind's Primary Technologies Were Rooted in Astronomy and the Prevailing Economies Were Based on Land and Property, Mapped via the Stars

To understand the development of human civilization, it is important to recognize that mankind's first "scientific" technologies were arguably based on primitive "stargazing", i.e. what we modernly call "astronomy".

No less a thinker than Bertrand Russell wrote in Human Knowledge: Its Scope and Limits (Simon and Schuster, Clarion Books, New York, 1948) that:

"Astronomy is the oldest of the sciences, and the contemplation of the heavens, with their periodic regularities, gave men their first conceptions of natural law."

Furthermore, there is a direct connection to astronomy in terms of both land survey and land or sea navigation, as written at the Wikipedia under Surveying:

"The primary way of determining one's position on the earth's surface when no known positions are nearby is by astronomic observations. Observations to the sun, moon and stars could all be made using navigational techniques. Once the instrument's position and bearing to a star is determined, the bearing can be transferred to a reference point on the earth and which can then be used as a base for further observations. Survey-accurate astronomic positions were difficult to observe and calculate and so tended to be a base off which many other measurements were made. Since the advent of the GPS system, astronomic observations are rare as GPS allows positions to be determined adequately over most of the surface of the earth."

Since human survival has at all times depended on either ownership or control of actual physical territory on our planet Earth, that same astronomy served as the simplest way to map out that territory, with maps made to mirror the ever-present and ready-made sky map of the heavens, "as above, so below".

At our Megaliths.net website on megalithic cultures we have written:

"As observed by Alice Cunningham Fletcher (Alice C. Fletcher) in her 1902 publication in the American Anthropologist, there is ample evidence that some ancient cultures, e.g. the Pawnee in Nebraska, geographically located their villages according to patterns seen in stars of the heavens. Fletcher, A. C. (1902), Star Cult Among the Pawnee – A Preliminary Report, American Anthropologist, 4:730–736. doi:10.1525/aa.1902.4.4.02a00050."

To the importance of astronomy for ancient peoples we can add timekeeping, as written some time ago at Curious About Astronomy:

"In ancient times, the practical need for timekeeping and navigation was one of the primary reasons for the study of astronomy. The celestial origins of timekeeping and navigation are still evident."

In spite of the above observations, anthropologists and archaeologists worldwide generally proceed in their academic work as if the ancients knew more or less nothing of astronomy and, furthermore, placed little or no importance upon it for land survey, navigation, timekeeping and chronology, whereas the probative evidence that we have increasingly found presents exactly the opposite picture.

Astronomy DOMINATED the ancient world.

The Study of the History of Civilization : The Battle Against Monopolistically-Inclined Thinking

The Study of the History of Civilization: The Battle Against Monopolistically-Inclined Thinking
 
The "History of Civilization" is a concept which many people in academia misunderstand, thinking the study of the history of culture and technology to be the realm of specialized vested-interest historians or monopolist-like professions.
 
Alternatively seen, when we speak of the history of civilization, we must consider that the actual progress of mankind may have been substantially different than currently portrayed in over-creative, oft unsubstantiated documentaries on television or other media. Indeed, it is very likely that the "priests" of ancient cultures were, above all, less interested in pots and pottery, the realm of modern Archaeology, but were rather stargazers and land surveyors, comparable in their day to our astronomers and mapmakers.
 
As written by John Bedell at Bensozia in Aztec Surveying:
 
"The two things that drove mathematical progress in ancient civilizations were land surveying and astronomy."
 
"Civilization" thus may encompass a broader perspective than that presented to us by current science, and we need to grant such a possibility a greater audience.

We quote Winston S. Churchill, “Civilization,” Chancellor’s Address, University of Bristol, July 2, 1938, via Niall Ferguson in Civilization: The West and the Rest and Michael Kaplan at The New Jacksonian Blog, citing to Winston S. Churchill, Blood, Sweat, and Tears, Randolph S. Churchill, ed. (New York: G. P. Putnam’s Sons, 1941), pp. 45-46:
 
"There are few words which are used more loosely than the word “Civilization.” What does it mean?
 
It means a society based upon the opinion of civilians. It means that violence, the rule of warriors and despotic chiefs, the conditions of camps and warfare, of riot and tyranny, give place to parliaments where laws are made, and independent courts of justice in which over long periods those laws are maintained.
 
That is Civilization—and in its soil grow continually freedom, comfort and culture. When Civilization reigns, in any country, a wider and less harassed life is afforded to the masses of the people. The traditions of the past are cherished, and the inheritance bequeathed to us by former wise or valiant men becomes a rich estate to be enjoyed and used by all.
 
The central principle of Civilization is the subordination of the ruling authority to the settled customs of the people and to their will as expressed through the Constitution.
 
In this Island [Great Britain] we have today achieved in a high degree the blessings of Civilization. There is freedom: there is [the rule of] law; there is love of country; there is a great measure of good will between classes: there is a widening prosperity. There are unmeasured opportunities of correcting abuses and making further progress."
 
Despite those wonderful words of wisdom by Winston Churchill more than 80 years ago, we today live in an allegedly "modern" era where the cardinal virtues of Civilization are greatly under siege and where we can only view the future with a certain amount of trepidation. World news is still dominated daily by conflict and strife rather than by progress and peace. Science still suffers from great and colossal failings, despite heroic efforts, as the current pandemic teaches us all.

It may of course be argued that Civilization always wins in the end and moves onward or even forward, but it is always a battle against the forces of yesteryear and against various monopolistically inclined nations, groups, religions, organizations, and schools of thought, that always have -- and today continue -- to strive to bind mankind in the chains of blindered ignorance and superstition.
 
It is our duty, especially the best and most capable of us, to counter the selfish voices of despots and tyrants, small and large, whether in politics or academia.
 
We must lead positively into the future.
 
That is always the pioneer spirit behind our own work.
 

Scientific Research and the Role of Memes and Memetics : What Defines the Real Truth?

As a Stanford University Law School graduate, the present author was pleased to read in the Scientific American at Science Research Needs an Overhaul, that John P. A. Ioannidis some years ago co-founded a new center at Stanford University called METRICS ("the Meta-Research Innovation Center at Stanford") to deal with the costly problem that much mainstream research is wasted.

Ioannidis cites to leading medical periodical, The Lancet, which avers that this "waste" applies even to 85% of medical research, a so-called "hard" science.

How bad are things then in the soft sciences, where the standard of proof is likely lower than in medical research?

Ioannidis writes that the METRICS center:

"[W]ill seek to study research practices and how these can be optimized. It will examine the best means of designing research protocols and agendas to ensure that the results are not dead ends but rather that they pave a path forward. The center will do so by exploring what are the best ways to make scientific investigation more reliable and efficient."

We enthusiastically applaud this development.

We have been confronted for years by gullible, uninformed, and opinionated people in and out of science proclaiming the near infallibility of mainstream ideas and research methods and we really have little patience for such follies.

Having taught research ourselves at the university level, we know from experience that exactly the opposite of what is claimed by science is true...

and what is true is that much of what is researched in science and that is peer-review published as a result of that research is a costly waste of time and often leads science in the wrong directions. The peer-review process exists in part to fluff the feathers of the reigning authorities. "Truth" is a secondary matter.

One main reason for these follies of "scientific research", as we have written time and time again, is that science in the past has been predominantly "authority-based", i.e. it is not the "what" but the "who" that determines truth in science, and this outdated practice has led to massive errors. Before the dawn of the modern age, "authority-based" science was necessary since authorities were the key repositories of knowledge. But that has greatly changed in the modern era.

Just look at the COVID-19 coronavirus pandemic where the established sciences have had their difficulties the past two years, despite heroic efforts. "Science" should have been better prepared for the pandemic than it was. Why was it not?

A shift in the focus of science is absolutely necessary. The prevailing standards of the past, when so-called "authorities" ruled the roost in science, are currently often misplaced in our digital age when anyone who wishes can look up nearly anything they want online. In the last analysis, one authority today is just one more opinion. In order to insure a more secure human future, the science of tomorrow must be based upon known facts, not upon known authorities.

"Evidence-Based Research" must be given top priority in our digital age.

Outdated memes must be slowly abandoned.

But what are memes?

Meme is a term coined by Richard Dawkins, emeritus Professor for Public Understanding of Science at Oxford University in England.

Memes are defined generally as "replicated ideas, symbols or practices".

We view memes as describing the state of mainstream science at any given time and to explain many of its aberrations. Memes act like viruses (or genes).

A meme is defined at the Wikipedia as:

""[A]n idea, behavior, or style that spreads from person to person within a culture." A meme acts as a unit for carrying cultural ideas, symbols, or practices that can be transmitted from one mind to another through writing, speech, gestures, rituals, or other imitable phenomena with a mimicked theme. Supporters of the concept regard memes as cultural analogues to genes in that they self-replicate, mutate, and respond to selective pressures.... The word meme was coined by British evolutionary biologist Richard Dawkins ... as a concept for discussion of evolutionary principles in explaining the spread of ideas and cultural phenomena. Examples of memes given [in The Selfish Gene] included melodies, catch-phrases, fashion, and the technology of building arches."

In our view, what is normally called a "school of thought" in academia is more accurately defined as being a "meme", because "thought" often has nothing to do with it. Rather, ideas, rightly or wrongly, become entrenched in various disciplines of science and propagate themselves as if they had a life of their own. The same is true for politics and religion. People believe things out of habit, nothing more.

Truth is not at all the issue.

Rather, as written at Wikipedia about Memetics

"Memetics is a theory of mental content based on an analogy with Darwinian evolution.... Proponents describe memetics as an approach to evolutionary models of cultural information transfer.... As with genetics, particularly under a Dawkinsian interpretation, a meme's success may be due to its contribution to the effectiveness of its host."

Accordingly, and contrary to the notion that "truth" is the objective in science or elsewhere, people thus actually adhere to a given idea, school of thought, cultural practice or religion because the adherents of a particular meme perceive it as providing the holders of that meme with advantages. 

That essential understanding helps to explain many aberrations that can be discovered in science whereby presumably "rational" people hold fast to long-outdated ideas and ways of looking at things, often at odds with the available probative evidence.

We look to the probative evidence! 

That is what defines our work.

 

Most Popular Posts of All Time

Sky Earth Native America


Sky Earth Native America 1:
American Indian Rock Art Petroglyphs Pictographs
Cave Paintings Earthworks & Mounds as Land Survey & Astronomy
,
Volume 1, Edition 2, 266 pages, by Andis Kaulins.

 • Sky Earth Native America 2:
  American Indian Rock Art Petroglyphs Pictographs
  Cave Paintings Earthworks & Mounds as Land Survey & Astronomy
  ,
  Volume 2, Edition 2, 262 pages, by Andis Kaulins.

 • Both volumes have the same cover except for the labels "Volume 1" viz. "Volume 2".
  The image on the cover was created using public domain space photos of Earth from NASA.

  -----

  Both book volumes contain the following basic book description:
  "Alice Cunningham Fletcher observed in her 1902 publication in the American Anthropologist
  that there is ample evidence that some ancient cultures in Native America, e.g. the Pawnee in Nebraska,
  geographically located their villages according to patterns seen in stars of the heavens.
  See Alice C. Fletcher, Star Cult Among the Pawnee--A Preliminary Report,
  American Anthropologist, 4, 730-736, 1902.
  Ralph N. Buckstaff wrote:
  "These Indians recognized the constellations as we do, also the important stars,
  drawing them according to their magnitude.
  The groups were placed with a great deal of thought and care and show long study.
  ... They were keen observers....
  The Pawnee Indians must have had a knowledge of astronomy comparable to that of the early white men."
  See Ralph N. Buckstaff, Stars and Constellations of a Pawnee Sky Map,
  American Anthropologist, Vol. 29, Nr. 2, April-June 1927, pp. 279-285, 1927.
  In our book, we take these observations one level further
  and show that megalithic sites and petroglyphic rock carving and pictographic rock art in Native America,
  together with mounds and earthworks, were made to represent territorial geographic landmarks
  placed according to the stars of the sky using the ready map of the starry sky
  in the hermetic tradition, "as above, so below".
  That mirror image of the heavens on terrestrial land is the "Sky Earth" of Native America,
  whose "rock stars" are the real stars of the heavens, "immortalized" by rock art petroglyphs, pictographs,
  cave paintings, earthworks and mounds of various kinds (stone, earth, shells) on our Earth.
  These landmarks were placed systematically in North America, Central America (Meso-America) and South America
  and can to a large degree be reconstructed as the Sky Earth of Native America."


  Our Blogs and Websites

  • 99 is not 100 • Aabecis • AK Photo Blog • Ancient Egypt Weblog • Ancient World Blog • AndisKaulins.com • Andis Kaulins Blog • Archaeology Travel Photos (Flickr) • Archaeology Websearch • Archaeo Pundit • Arts Pundit • Astrology and Birth • Baltic Coachman • Biotechnology Pundit • Book Pundit • Chronology of the Ancient World • Easter Island Script • Echolat • edu.edu • Einstein’s Voice • Etruscan Bronze Liver of Piacenza • EU Pundit • Gadget Pundit • Garden Pundit • Golf Pundit • Gourmet Pundit • Hand Proof • House Pundit • Human Migrations • Idea Pundit • Illyrian Language • Indus Valley Script • Infinity One : The Secret of the First Disk (the game) • Isandis (blogspot) • Journal Pundit • Kaulins Genealogy Blog • Kaulinsium • Latvian Blog • LawPundit.com • LawPundit (blog I) • Law Pundit (blog II) • LexiLine.com • Lexiline Journal • LexiLine (ProBoards) • Library Pundit • Lingwhizt • Literary Pundit • Magnifichess • Make it Music • Maps and Cartography • Megalithic World • Megaliths • Megaliths.net • Minoan Culture • Mutatis Mutandis • Nanotech Pundit • Nostratic Languages • Phaistos Disc • Pharaonic Hieroglyphs • Photo Blog of the World • Prehistoric Art Pundit • Private Wealth Blog • PunditMania • Quanticalian • Quick to Travel • Quill Pundit • Road Pundit • Sport Pundit • Star Pundit • • Stars Stones and Scholars (blog) • Stars Stones and Scholars (book) • Stonehenge Pundit • The Enchanted Glass • UbiquitousPundit • WatchPundit • Wine Pundit • Word Pundit •